Artikel 18.jpg

BARNKONVENTIONEN

för Malmö Stad

Illustrationer för Malmö stad av artiklar från FN:s barnkonvention. Illustrationerna kommer tryckas som affischer för att visa hur Malmö stad arbetar med barnens rättigheter, och för att informera barnen själva om vilka rättigheter de har.

De här illustrationerna har gjorts med hänsyn till diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

← Tillbaka till portfolio

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.12.06.png
Artikel 42_NY.jpg
Artikel 25.jpg
Artikel 6.jpg
Artikel 16.jpg
Artikel 12.jpg
Artikel 9.jpg
Artikel 3.jpg
Artikel 11.jpg
Artikel 13.jpg
Artikel 26.jpg
Artikel 19.jpg
Artikel 27.jpg
Artikel 20.jpg
Artikel 2.jpg
Artikel 40.jpg