BARNKONVENTIONEN

för Malmö Stad

Illustrationer för Malmö stad av artiklar från FN:s barnkonvention. Illustrationerna kommer tryckas som affischer för att visa hur Malmö stad arbetar med barnens rättigheter, och för att informera barnen själva om vilka rättigheter de har.

De här illustrationerna har gjorts med hänsyn till diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

← Tillbaka till portfolio

Skärmavbild 2018-11-21 kl. 12.12.06.png